Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony www.unique-makeup.pl jest Unique Makeup Patrycja Ciździel Rosłońskiego 2/17, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Nip 661-225-49-82, Regon: 260771204, adres mailowy: info@unique-makeup.pl – zwana dalej „Administratorem”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług złożonych przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.unique-makeup.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Administratora.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji usługi.

Formularze kontaktowe

 

Ciasteczka

www.unique-makeup.pl  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym odbiorcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny unique-makeup.pl. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Twoje dane możemy przekazywać naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych w celu wykonania usługi.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres do wykonania usługi, a po jej wykonaniu bądź rezygnacji niezwłocznie usuwane.

Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili.

Jakie masz prawa do swoich danych

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem.

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji